SAAM* : Fusie SKBO en OOG

Schermafbeelding 2017-06-07 om 18.55.50

Ouders/verzorgers,

OOG en SKBO gaan definitief samen!

Veghel, 7 juni 2017

Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) fuseren met ingang van het jaar 2018. Dat betekent dat 13 katholieke &
18 openbare scholen in de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden één gezamenlijk bestuur krijgen. Op de website van uw school zijn meer feiten en cijfers van dit nieuwe bestuur te vinden.

Wat is de aanleiding voor de fusie?

Het onderwijs staat voor belangrijke uitdagingen. Actuele vragen zijn: Hoe kunnen we het onderwijs aan de kinderen nog beter maken? Hoe zorgen we dat de openbare scholen in kleine dorpen blijven bestaan? Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk onderwijsgeld daadwerkelijk naar het onderwijs gaat?

De afgelopen jaren hebben de besturen van OOG en SKBO al nauw samengewerkt; bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inkoop en administratie. Die samenwerking beviel zo goed dat van beide kanten het inzicht en vertrouwen is ontstaan dat een bestuurlijke fusie het juiste antwoord is om deze uitdagingen aan te gaan.

Wat betekent de fusie voor u?

Voor u en uw kinderen verandert er niet zo veel. Elke katholieke school blijft katholiek, elke openbare school blijft openbaar. In Oss komt er ruimte voor samenwerkingsscholen, waarin openbaar en katholiek onderwijs samen komt.

Een belangrijke verandering is dat het gemiddelde aantal leerlingen per school toeneemt. Kleine scholen krijgen daarmee betere perspectieven om te blijven bestaan. Met het nieuwe gemiddelde voldoen we straks namelijk aan de wettelijke eisen om scholen open te mogen houden.

Hoe verder?

De komende maanden gebruiken we om de bestuurlijke fusie definitief vorm en inhoud te geven. Het is fijn om te mogen constateren dat alle betrokkenen daarin op dezelfde lijn zitten: Samen maken we werk van onze ambitie om het onderwijs aan de kinderen op onze scholen te versterken, zoveel mogelijk scholen in de dorpen/wijken te behouden en zoveel mogelijk onderwijsgeld aan ons onderwijs te besteden.

Heeft u vragen over de fusie, dan verwijzen wij u graag naar de directeur van uw school. Met vriendelijke groeten,

Edith van Montfort en Sandra Beuving College van Bestuur SKBO en OOG

Zie ook:

Fusie OOG en SKBO – brief ouders

Infographic OOG-SKBO

 

 

Geplaatst in Nieuws