Rekenen

Tijdens de rekenles hebben we gekeken hoe je iets ziet vanuit een bepaalde positie. De plant staat voor het ene kind aan de rechtse kant, maar voor een ander kind juist weer aan de linkse kant. Best raar! Ik maak een foto van twee kinderen, wie zit aan de linkerkant voor mij?