Nieuwe organisatie groepen 4/5

Na een intensieve voorbereiding is 20 augustus de nieuwe organisatie gestart. De leerlingen van de leerjaren 4 en 5 zijn verdeeld in drie groepen 4/5. De instructie krijgen de leerlingen in hun eigen leerjaar (dus met de helft van de groep) en de verwerking van de stof gebeurt in een grotere groep onder begeleiding van een leerkracht en onderwijsassistente.

De eerste twee weken hebben de kinderen de verwerking van de stof nog in hun eigen groep/lokaal gedaan. Eerst hebben de leerkrachten geïnvesteerd in het vormen van een nieuwe groep en de daarbij horende afspraken en regels.