Sponsorloopopbrengst: 3.636,- euro!

De kinderen hebben ook dit jaar weer geweldig hun best gedaan. De opbrengst van de sponsorloop is 3.636,- ! Een heel mooi bedrag dat besteed gaat worden aan nieuwe materialen voor de speelplaatsen.  De leerlingenraad gaat samen met alle kinderen van school mooie plannen indienen!