Academische opleidingsschool

 

 

Opleiden in de school:

SAAM heeft een partnerschap met Fontys rondom het opleiden van aankomende leraren, het “Partnerschap Opleiden in de School” of “POS”. Naast dat studenten op de PABO de opleiding volgen is het werkveld een belangrijke partner voor de studenten om zich te ontwikkelen tot startbekwame leraren. Enkele scholen binnen SAAM maken deel uit van dat partnerschap in de vorm van het keurmerk Opleiden in de School. Zodoende biedt SAAM studenten de kans om kennis te maken met een rijk palet aan onderwijsconcepten. Deze studenten worden begeleid door de leraren van SAAM*, bovenschoolse basisschoolcoaches en docenten van de PABO. Doordat studenten vanuit een reflecterende en vragende houding het onderwijs beschouwen en nieuwe inzichten overbrengen in de SAAM* scholen, draagt Opleiden in de School binnen SAAM* bij aan innovatie en vernieuwing.

Onze school heeft ook dat keurmerk en is daarmee een academische opleidingsschool. Academische opleidingsscholen hebben extra aandacht voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur op de scholen. Leraren en studenten onderzoeken samen in onderzoeksgroepen actuele thema’s  binnen de scholen. Hierdoor wordt er op een planmatige manier gewerkt aan een sterk onderbouwd schoolontwikkelingsbeleid.