E-mailadressen

Managementteam

Angelie Ackermans, directeur

angelieackermans@saamscholen.nl

Femke van Sommeren, coördinator Onderwijs

femkevansommeren @saamscholen.nl

Administratie

administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

Medezeggenschapsraad

mr.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

Ouderraad

or.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

De emailadressen van de leerkrachten bestaan uit:  voornaam en achternaam (aan elkaar geschreven) @saamscholen.nl