OR

Ouderraad

De Ouderraad wordt gevormd door een vijftiental ouders, die gekozen worden door middel van een eventueel jaarlijks te houden verkiezing. De zittingsperiode is in beginsel gesteld op vier jaar en zittende leden zijn herkiesbaar.

De ouderraad zet zich samen met het team in om door het schooljaar heen diverse activiteiten voor de kinderen te organiseren. Rond 5 december wordt Sinterklaas op een originele wijze op school ontvangen, natuurlijk met voor ieder kind een cadeautje. Met Kerst wordt er samen gegeten en wordt er genoten van de kerstmusical, met Carnaval voor mooi weer tijdens de optocht en een uitgelaten feeststemming. Naast een mooie herinnering met de schoolfoto’s zorgen we ook voor gezellige en uitdagende spelonderdelen op onze sportdag. En natuurlijk gaan we ieder jaar op schoolreisje, een dag waar alle kinderen naar uit kijken.

De vergaderingen van de OR zijn altijd openbaar. Vragen over vergaderdatums, interesse om lid te worden en overige vragen kunnen altijd gemaild worden naar: or.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Vacature
Vice-voorzitter: Angela van Uden
Secretaris: Saskia Gerits
Penningmeester: Francy Schilder

 

Ouderbijdrage

De school vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Van dit geld worden door de ouderraad activiteiten georganiseerd waarvan alle kinderen profiteren. Denkt u hierbij aan sinterklaas, kerst, carnaval en de sportdag.

Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. Dit stelt ons in staat om elk jaar met alle kinderen naar leuke bestemmingen te gaan en er een geweldig dagje uit van te maken.

Wij vragen in totaal € 35,= per kind, waarvan € 25,= naar het schoolreisje gaat en € 10,= voor de overige activiteiten bestemd is.

U kunt dit ineens of in twee delen betalen, namelijk:

Voor 10 november € 35,= ineens of voor 10 november ouderbijdrage € 10,= en voor 10 maart schoolreisbijdrage € 25,=.

Wilt u dit overmaken op IBAN-nummer NL73 INGB 0007 8690 92 t.n.v. Ouderraad de Polderhof onder vermelding van de naam en klas van uw kind.

Heeft u een kind dat instroomt tussen 1 januari en 1 april 2018, dan betaalt u € 5,= aan ouderbijdrage en € 25,= schoolreisbijdrage, dus  € 30,= totaal.  Bij instromen na 1 april 2018 betaalt u alleen nog de schoolreisbijdrage van € 25,=. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via de mail or.dbsdepolderhof@saamscholen.nl.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Namens de ouderraad: Angela van Uden