Visie en organisatie

Wij zijn een daltonschool en besteden veel tijd aan de kernwaarden: samenwerken, reflecteren op en verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces, inzicht krijgen hoe je leert en wat je daar voor nodig hebt, zelfstandig leren zijn en zelfstandig keuzes durven te maken die ten goede komen van je eigen leerproces en dat van anderen.

Onze leerlingen werken met takenkaarten en plannen hun te leren en te maken werk in. Zij mogen daarin keuzes maken maar wel binnen een verantwoorde marge. De leerkracht stuurt aan maar coacht vooral en vergroot daarmee de zelfstandige houding van de leerling. Omdat de ontwikkeling van ieder kind gelukkig anders verloopt, zijn er ook keuzetaken en is er veel ruimte om in eigen tempo te werken.

Externe professionals vatten wat zij bij ons op school gezien, gehoord en gemerkt hebben, samen in drie woorden: zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Naast de cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en kunst & cultuur.

Organisatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen binnen een rijke (leer)omgeving. Wij kijken en luisteren goed naar elk kind en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele (leer)behoeften. Binnen onze organisatie is het mogelijk kwalitatief hoogwaardige instructies in kleine groepen te laten plaatsvinden. Onze groepen 1-2 werken nu alweer het derde schooljaar nauw samen als unit, zij maken gezamenlijk gebruik van en werken doelgericht in het taalplein, rekenplein, creaplein en hoekenplein. Vanuit visie is onze organisatie tevens ingericht met heterogene groepen 4-5 en (sinds dit schooljaar) 6-7 die nauw met elkaar samenwerken binnen een unit. We kiezen vooralsnog bewust voor homogene groepen 3 en 8 vanwege het leerjaar specifieke aanbod, maar we zien zeker kansen en mogelijkheden om deze in de toekomst meer aansluiting te laten vinden bij de groepen 1-2 en 6-7. Kenmerkend aan units is dat er gezamenlijk gesproken wordt over onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden gezamenlijke unitplannen gemaakt en de resultaten worden samen geanalyseerd. Op sommige momenten wordt groepsoverstijgend gewerkt en wordt de beschikbare capaciteit leerkrachten en onderwijsassistenten) effectief en efficiënt ingezet ten bate van de begeleiding van de kinderen. Hiermee denken we een toekomst vaste organisatie gecreëerd te hebben, passend bij de (dalton)visie van de school.

Fijn om te merken dat alle betrokkenen trots zijn op het mooie onderwijs dat wij elke dag weer met elkaar vorm geven op onze school. Uiteraard blijft dit een lopend proces en zijn we voortdurend bezig met het onderzoeken van mogelijkheden en kansen tot doorontwikkeling. Daarbij staan kwaliteit van onderwijs, (de ontwikkeling van) het kind en onze (dalton)visie natuurlijk centraal.

Meer informatie over dit onderwerp en nog veel meer wetenswaardigheden vindt u in onze schoolgids. Deze is te downloaden in het menu School en vervolgens bij schoolgids.