Informatie

SKBO
Het SKBO werkt met een centrale directie aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft, de herkenbaarheid van de scholen voorop staat en waar de uitdaging ligt bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Onder het bevoegd gezag ressorteren alle (13) katholieke basisscholen in Oss (11) en Berghem (2).
Iedere school ontwikkelt zich in eigenheid naar een eigentijdse schoolgemeenschap met veel aandacht voor de individuele leerling. Geborgenheid en veiligheid spelen daarin een grote rol. Naar leerbehoefte wordt programmatisch alles aangeboden waarmee kinderen sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief kennis, vaardigheid en inzicht kunnen opbouwen in hun groei naar volwassenheid. Met respect voor de individuele kwaliteiten geven onze gekwalificeerde leerkrachten, soms met ondersteuning van assistenten, les in groepen en groepjes of individueel, met computers en krijt, van taal tot tekenen en van troost tot gezag.