Missie en visie

Begin 2021 hebben wij opnieuw onze missie en visie vastgesteld. Dit geeft aan waarnaar wij ons in de komende jaren willen gaan ontwikkelen. Dit doen we in stappen, lerend en ontwikkelend, net als onze leerlingen. We spiegelen onszelf en ons onderwijs aan deze visie, en maken zo weloverwogen keuzes in onze ontwikkeling. 

Missie en visie

Missie

Vanuit vertrouwen werken wij samen aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 

Visie

Met zijn allen zijn we één school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de hele school. De Daltonkernwaarden; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit staan centraal in de school.

 

Binnen de school werken we in drie units (1-2-3, 4-5, 6-7-8). Een unit vormt een leergemeenschap, waarbinnen stamgroepen zijn gevormd. Een leerling maakt deel uit van de grotere unitgemeenschap, en vindt tegelijkertijd geborgenheid binnen de stamgroep. 


Ons onderwijs kent veel ruimte voor zelfstandig werken in de unit. Met het takenwerk stemmen we het onderwijs af op de behoeften van elke leerling. Kinderen ervaren vrijheid (in gebondenheid) en kiezen bewust voor het al dan niet volgen van instructies. We integreren vakgebieden en bieden deze waar mogelijk in samenhang en dus thematisch aan, om het aanbod betekenisvol te maken en een brede ontwikkeling te creëren.

 

Leerlingen zijn (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, en leren zelfstandig te werken. De leerkrachten zijn coachend/ ondersteunend bij dit leerproces en stimuleren alle leerlingen hun talenten te ontwikkelen. Leerlingen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling en kunnen vanuit reflectie, persoonlijke doelen stellen. Het takenwerk gebruiken zij hierbij als middel. 

 

In ons Dalton-unitonderwijs: 

  • Heeft de leerling inzicht in wat hij in een periode moet leren/ kunnen, en weet hij/ zij wat hij/ zij wel of niet al beheerst; 
  • Weet de leerling waar zijn/haar talenten liggen;
  • Werkt de leerling daar waar hij/ zij het beste kan leren;
  • Werkt de leerling aan leerstof die hij/zij zelf kiest, hij/ zij stelt zelf leerdoelen vast;
  • Volgt de leerling de instructie op de plek waar hij/zij het meest kan leren;
  • Werkt de leerling op die manier die het beste bij hem of haar past;
  • Stimuleren we het van en met elkaar leren;
  • Reflecteert de leerling periodiek, en eventueel onder begeleiding van de leerkracht, op het eigen leerproces. 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren