MR

 

MR

 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Polderhof heeft 3 leden vanuit het personeel en 3 ouderleden. De MR vergadert 8 keer per jaar met de schooldirectie.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen, plannen voor fuseren met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. De MR heeft het recht te adviseren over onder meer de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren