Trots

Alleen wanneer je lekker in je vel zit, kun je komen tot leren. Dat is waarom we op de Polderhof bewust bezig zijn met talentontwikkeling.

Want talenten, die heeft iedereen! Door te kijken waar kinderen goed in zijn en hen hiermee bezig te laten zijn, krijgt een kind energie, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Eigenschappen die je nodig hebt om de dingen die je lastiger vindt aan te gaan.

 

Talentgedreven onderwijs

Op de Polderhof staat talent centraal. Vanaf dit schooljaar zijn we een Kindertalentenfluisteraarschool. Dit betekent dat we vanuit het gedachtegoed van Luk DeWulf kijken naar kinderen. We helpen hen te ontdekken welke talenten zij hebben om de kinderen vervolgens van binnen uit te versterken en veerkrachtiger te maken. Je leest hier meer over op de pagina Talent.

 

Ploeter-pleinen

Op de basisschool is het 'leren leren' net zo belangrijk als het leren rekenen of het leren van de Nederlandse taal, vinden wij. De meeste kinderen leren dit bijna als vanzelf. Als iets moeilijk is en dus moeite kost, leert een kind omgaan met het ongemakkelijke gevoel dat fouten maken en steeds opnieuw proberen geeft. Ongeveer 5% van alle kinderen heeft weinig van dit soort momenten. Zij leren makkelijk en hebben minder oefening of herhaling nodig om iets te kunnen. Helaas betekent dit dat ze sommige dingen niet vanzelf leren. Deze vaardigheden oefenen we op de ploeter-pleinen. We kiezen heel bewust voor deze naam, want dit is precies wat er tijdens deze activiteiten gebeurt: ploeteren. Iets doen wat je niet op de automatische piloot kunt. Iets leren dat moeite kost.
Voor hoogbegaafde kinderen hebben we niet alleen ploeter-pleinen. In de klas wordt compacten en verrijken ingezet met onder andere MindXperience en de HB-challenges.

Adopt idee

 

 

 

 

Ontdekkers

De ontdekkers is een speciale klas voor een kleine groep kinderen die een talent hebben op het gebied van praktische vaardigheden. Kinderen die leren door te doen en te ervaren. En juist minder door leren via de theorie en de boeken. Het zijn kinderen uit unit 7/8. Deze kinderen stromen vaak uit op het niveau van praktijkonderwijs of vmbo-basis. Voor hen is de stof van groep 7 en 8 een hele uitdaging. In overleg tussen de leerkrachten, intern begeleider en de leerkracht van de ontdekkers wordt bepaald welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Deze kinderen komen iedere woensdag de hele ochtend naar de Ontdekkers. Daar gaan ze aan de slag in een kleine groep met allerlei praktijkopdrachten. Er zitten maximaal 10 kinderen bij de Ontdekkers. Hiervoor willen we ook graag met de kinderen naar bedrijven en organisaties toegaan of uitnodigen in de school, zodat echt in de praktijk geleerd kan worden. Ook leren de kinderen zo waar hun interesses en talenten liggen. En natuurlijk leren ze hierbij allerlei vaardigheden die ze in het dagelijks leven nodig hebben.

 

                                                        

 

Ploeterklas - chocolade II Ploeterklas - chocolade II

 

 

 

De ontdekkers en ploeter-pleinen zijn open voor alle kinderen, in overleg met kinderen en ouders beslissen we over deelname aan een van beide groepen. We geloven namelijk dat alle kinderen alle kinderen alle kansen verdienen. Samen kunnen we tot de mooiste dingen komen.

 

Iedereen verschillend, iedereen gelijk

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren