Trots

Alleen wanneer je lekker in je vel zit, kun je komen tot leren. Dat is waarom we op de Polderhof bewust bezig zijn met talentontwikkeling.

Want talenten, die heeft iedereen! Door te kijken waar kinderen goed in zijn en hen hiermee bezig te laten zijn, krijgt een kind energie, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Eigenschappen die je nodig hebt om de dingen die je lastiger vindt aan te gaan.

 

Talentgedreven onderwijs

Op de Polderhof staat talent centraal. Vanaf dit schooljaar zijn we een Kindertalentenfluisteraarschool. Dit betekent dat we vanuit het gedachtegoed van Luk DeWulf kijken naar kinderen. We helpen hen te ontdekken welke talenten zij hebben om de kinderen vervolgens van binnen uit te versterken en veerkrachtiger te maken. Je leest hier meer over op de pagina Talent.

 

Ploeter-pleinen

Op de basisschool is het 'leren leren' net zo belangrijk als het leren rekenen of het leren van de Nederlandse taal, vinden wij. De meeste kinderen leren dit bijna als vanzelf. Als iets moeilijk is en dus moeite kost, leert een kind omgaan met het ongemakkelijke gevoel dat fouten maken en steeds opnieuw proberen geeft. Ongeveer 5% van alle kinderen heeft weinig van dit soort momenten. Zij leren makkelijk en hebben minder oefening of herhaling nodig om iets te kunnen. Helaas betekent dit dat ze sommige dingen niet vanzelf leren. Deze vaardigheden oefenen we op de ploeter-pleinen. We kiezen heel bewust voor deze naam, want dit is precies wat er tijdens deze activiteiten gebeurt: ploeteren. Iets doen wat je niet op de automatische piloot kunt. Iets leren dat moeite kost.

Voor hoogbegaafde kinderen hebben we niet alleen ploeter-pleinen. In de klas wordt compacten en verrijken ingezet met onder andere MindXperience en de HB-challenges. We signaleren dat in onze omgeving geen voltijd HB-onderwijs wordt geboden, we breiden daarom ons aanbod verder kunnen uit om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. 

 

 

 

talentdagtalentdag

 

Ontdekkers

Ook bij ons op school leert een deel van de kinderen veel makkelijker door te doen dan door te werken in of uit boeken.De kinderen waarvoor dit geldt krijgen elke dag de tijd om zo bezig te zijn. Samen noemen we hen de ontdekkers. Ze leren door te ontdekken. Tijdens de ontdekkers leren de kinderen over bijvoorbeeld programmeren en de zwaartekracht. Vol energie en met een positief gevoel werken ze de rest van de dag aan aan hun andere taken in de klas.

 

                                                        ontdekkers

 

 

 

PloeterpleinPloeterplein

 

De ontdekkers en ploeter-pleinen zijn open voor alle kinderen, omdat we geloven dat alle kinderen alle kinderen alle kansen verdienen. Samen kunnen we tot de mooiste dingen komen.

 

Iedereen verschillend, iedereen gelijk

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren