Wie zijn wij?

Medenzeggenschasraad 22-23

Medenzeggenschapsraad 2022 -2023 
 
Anke Fleer (voorzitter)  
Moeder van Luuk (groep 8) en Suus (groep 6) 
 
Dit wordt het derde schooljaar waarin ik plaatsneem in de MR.  
De startperiode was turbulent omdat het tevens de start was van Corona. Ook een wisseling van de directie zorgde voor een nieuwe dynamiek. 
Komend schooljaar neem ik de voorzittersrol over van Harold van Bakel. Een mooie rol binnen een gemêleerd MR-team. 
 
Een belangrijk speerpunt voor mij dit jaar is de verbinding en betrokkenheid tussen de MR en de ouders. Schroom niet om ons als MR te voorzien van feedback, ideeën en suggesties.  
 
Sandra van Asperen (vice-voorzitter) 
Leerkracht groep 1-2: Ik ben al jaren actief in de MR. Begonnen als lid, daarna als secretaris en nu als vicevoorzitter. Ik vind korte lijntjes en een goede communicatie belangrijk tussen school en ouders. Mijn taak is om samen met de voorzitter en directeur in overleg te gaan over de onderwerpen die op school spelen en van daaruit o.a. de agenda samen te stellen voor de volgende vergadering.  
 
Inge Braks (secretaris) 
Leerkracht groep 1-2: Naast mijn lesgevende taken ben ik al heel wat jaren actief in de MR. Samen met de andere personeelsleden MR (PMR), behartig ik de belangen van onze collega's zodat wij samen goed onderwijs kunnen bieden aan alle kinderen op de Polderhof. 
Binnen de MR vragen wij de oudergeleding om ons te adviseren en in te stemmen met de keuzes die wij maken voor onze school. Ik hoop op een mooie samenwerking waarin wij samen veel kunnen betekenen voor onze school. 
 
Vincent Faassen (lid) 
Vader van Cato (groep 8) en Diene (groep 6) 
 
Voor mij is het mijn tweede volledige schooljaar in de MR. Na alle Corona Teams vergaderingen, hoop ik dit jaar op een jaar waar we gewoon face to face kunnen vergaderen en met name te ondersteunen in het herstellen van het contact tussen school, ouders en MR!  
 
Mariëlle van der Spek (lid) 
 
Leerkracht groep 5-6. Dit is mijn eerste jaar in de MR. Ik verwacht een mooie samenwerking waarin we de belangen van onze leerlingen, collega’s en ouders zo goed mogelijk kunnen behartigen.  
 
Roy Both (lid) 
Vader van Jayson (groep 7) en Dean (groep 5) 
 
Ik ben nieuw in de MR dit is mijn eerste schooljaar dat ik ga mee draaien. 
Mijn doel is meer betrokkenheid als ouder bij de school op een plek waar ik denk dat dit ook resultaat heeft, de MR dus! Mijn speerpunt is meer verbinding tussen de ouders en de school om zo als MR een klankbord te zijn voor beide. 
 
Op de site van de Polderhof is terug te lezen wat de rollen en de taken van de MR zijn. 
Daarin zijn ook de vergader momenten terug te vinden. 
 
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren