ouderraad

OR

 

Ouderraad

 

De Ouderraad wordt gevormd door een vijftiental ouders, die gekozen worden door middel van een eventueel jaarlijks te houden verkiezing. De zittingsperiode is in beginsel gesteld op vier jaar en zittende leden zijn herkiesbaar.

 

De ouderraad zet zich samen met het team in om door het schooljaar heen diverse activiteiten voor de kinderen te organiseren. Rond 5 december wordt Sinterklaas op een originele wijze op school ontvangen, natuurlijk met voor ieder kind een cadeautje.

Met Kerst wordt er samen gegeten en wordt er genoten van de kerstmusical, met Carnaval voor mooi weer tijdens de optocht en een uitgelaten feeststemming.

Naast een mooie herinnering met de schoolfoto’s zorgen we ook voor gezellige en uitdagende spelonderdelen op onze sportdag. En natuurlijk gaan we ieder jaar op schoolreisje, een dag waar alle kinderen naar uit kijken.

 

De vergaderingen van de OR zijn altijd openbaar. Vragen over vergaderdatums, interesse om lid te worden en overige vragen kunnen altijd gemaild worden naar: or.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter: Angela van Uden
Secretaris: Emmy Keuper
Penningmeester: Francy Schilder

 

Ouderbijdrage; stichting SAAM* heeft de vrijwillige ouderbijdrage vanaf schooljaar 2020-2021 geschrapt.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren